Amerika’daki Şirketiniz İçin İş Planı Neden İhtiyaçtır?

Amerika’daki Şirketiniz İçin İş Planı Neden İhtiyaçtır?

Amerika’daki Şirketiniz İçin İş Planı Nasıl Hazırlanır?

Amerika’daki şirketiniz için iş planı, işinizin nasıl yapılandırılacağına, yürütüleceğine ve büyütüleceğine yönelik bir yol haritasıdır. İyi bir planlama her zaman iş hayatında başarılı olacağınız anlamına gelmez ama başarılı olan işlerin de iyi bir iş planına sahip olduğunu görüyoruz. İş hayatında hedeflerinize en kısa sürede ulaşmak için mümkün olan en iyi planlamayı yapmalı, olasılıkları önceden tahmin etmeli ve gerekli önlemleri almalısınız. Bu tahminler çerçevesinde en iyi plan sizi başarıya götüren plandır. İyi bir iş planı, başarı için gerekli unsurları içermelidir. Şirketin hukuki yapısının nasıl olacağı, ortaklık yapısı, yer seçimi, gerekli finansal ihtiyaçlar, yönetim ve çalışanlar gibi birçok faktör iyi bir iş planlamasının unsurlarıdır. Amerika’da Şirket Kurma Süreci isimli blogumuzda şirket kurmak için çerçeve bilgilere ulaşabilirsiniz.

En yaygın iş planları, geleneksel planlar ve yalın başlangıç (Lean startup business) planlarıdır. Geleneksel iş planları ayrıntılıdır. Şirket hedeflerini, yatırımcılar veya borç verenler için fırsatları, finansman ihtiyaçlarını, gelecek tahminlerini, ayrıntılı pazarlama stratejileri gibi çeşitli konuları kapsar. Yalın başlangıç iş planları, iş planının en önemli noktalarına odaklanır. Bu tür planlar çok yaygın değildirler ve standart bir format kullanırlar. Özellikle başlangıç düzeyindeki işler için kullanılırlar. Kısa oldukları için sık değiştirmeye daha elverişlidirler. Başlangıç aşamalarında, Amerika’daki şirketiniz için iş planı olarak yalın bir startup iş planı kullanmak daha akılcı olabilir.

Amerika’daki Şirketiniz İçin İş Planı

Amerika’daki şirketiniz için iş planı bir yol haritasıdır.

Geleneksel İş Planları

ABD Küçük İşletme İdaresi (SBA), geleneksel iş planlarının aşağıdaki dokuz bölümün değişik kombinasyonlarını kullandığını ifade etmektedir.

    Yönetici özeti

    Şirketin tanımı

    Pazar analizi

    Organizasyon ve yönetim

    Hizmet veya ürün grubu

    Pazarlama ve satış

    Finansman talebi

    Finansal tahminler

    Ekler

Yönetici özeti, işletmeniz hakkında kısa bilgiler verir. İşinizi, çözmekte olduğunuz sorunu, hedef pazarı, temel finansal gerçekleri ve tahminleri kısaca açıklar. Şirket misyonunuz, ürününüz/hizmetiniz, şirketinizin liderlik ekibi, çalışanları, konumu ve sermaye yapısı hakkındaki temel bilgiler bu özetin unsurlarıdır. Yönetici özeti, Amerika’daki şirketiniz için iş planının önemli bir bölümüdür.

Şirketin tanımı, şirketiniz hakkında ayrıntılı bilgi verir. Kime hizmet sunuyor ve hizmet vermeyi planlıyorsunuz? Ürünleriniz veya hizmetleriniz hangi ihtiyaçları karşılıyor? Çözüm ortaklarınız kimler? Güçlü yönlerinizi vurgulayın. Varsa ekibinizdeki uzmanlarınızın özelliklerini vurgulayın. Başarılı olmanıza destek olacak faktörleri açıklayın. Konum ve ürün avantajlarınızı belirtin. Swot (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analizi yapabilirsiniz. 

Amerika’daki Şirketiniz İçin İş Planı

Pazar Analizi rakiplerinizin neler yapmakta olduğunu ve güçlü yönlerinizi gösterir.

Pazar Analizi Neden Önemlidir?

Pazarlama ve satış stratejileri, işletmenizin müşterileri nasıl çekeceğini ve elde tutacağını açıklar. Bu stratejiler statik değildir. Acil durum planları esneklik sağlar. Pazar analizi, size diğer işletmelerin ne yaptığını ve güçlü yönlerinin neler olduğunu gösterir. Potansiyel müşterileri, müşterilerin satın alma alışkanlıklarını, rakipleri, rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini, hedef pazarı ve trendleri anlamanıza yardımcı olur. Bu analizle, ürün veya hizmetiniz için müşterilerin ne kadar ücret ödemeye razı olacağını analiz edebilirsiniz. Amerika’da Şirket Kurmada Pazar ve Müşteri Analizi isimli blogumuzda daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Pazar analizi yapmanın başlıca faydaları şunlardır:

    Risk analizi,

    Hedeflenen ürün veya hizmetleri analiz etmek,

    Pazarlama optimizasyonu

    Trend analizi,

    Kâr analizi,

    Rakipleri analiz etmek.

İyi bir pazar analizi, Amerika’daki şirketiniz için iş planınıza nitelik katacaktır.

Yatırımcılar İçin Bir İşletmenin Hukuki Yapısı Önemli midir?

Organizasyon ve yönetim, işletmenizin yasal yapısını tanımlar. Amerika’da işletmenizi bir C veya S şirketi, genel veya sınırlı ortaklık, tek mal sahibi veya LLC olarak tanımlayabilirsiniz. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye “LLC Nedir? | Amerika’da LLC Şirket Kurma Prosedürleri Nasıldır?” adlı çalışmadan ulaşabilirsiniz. Amerika’da pek çok başarılı şirket LLC olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Kaliteli iş planları bu firmalara katkı sağlamaktadır. Örneğin, bir LLC olarak Le Marche Derinin başarılı bir iş planı vardır. Şirketlerin hukuki yapısı özellikle borçlardan kişisel olarak sorumlu olmamak açısından önem taşımaktadır. Şirketinizde kimin neyden sorumlu olduğunu gösteren bir organizasyon şeması, Amerika’daki şirketiniz için iş planına ve dolayısıyla iş başarınıza katkıda bulunabilir. Çalışanlarınızın özgeçmişleri işletmenizin güvenilirliğini artırabilecektir. Çalışanlarınızın nitelikli özgeçmişlerini öne çıkararak potansiyel müşterilerinize güven verebilirsiniz.

Hizmet veya ürün grubu, işletmenizin ne sattığını veya sunduğunu açıklar. Müşteriler, ürün veya hizmetin hangi problemlere çözüm sunduğu ile ilgilenebilir. Fikri mülkiyet hakları, iş fikirlerini, çalışmaları, özgün süreçleri, işletme adını ve logosunu, patentleri, ticari markaları ve telif haklarını içerir. İşletmeniz herhangi bir fikri mülkiyete, patente, lisansa, markaya sahipse, bunlar hakkında kısaca açıklama yazınız. Bu tür özelliklere sahip olmanız işletmenizin müşteriler için daha cazip görünmesini sağlayacaktır. Bu bölümde, ürün veya hizmetin nasıl teslim edileceğini ayrıntılı olarak açıklamalısınız. Ayrıntılı hizmet ve ürün açıklamaları, Amerika’daki şirketiniz için iş planını daha nitelikli gösterecektir.

Mali tahminler ve finansman talebi. Mali kapasiteyi net bir şekilde ortaya koymak ve varsa geçmiş yılların mali tablolarını paylaşmak güven oluşturur. Fon gerekip gerekmediğini açıklayın. Büyüme hedeflerini ve orta vadeli 3-5 yıllık planlarınızı anlatınız. Finansal konularda doyurucu bilgi vermek yatırımcıları daha kolay ikna edecektir. 

Ek belgeler, mali rakamlar, kredi geçmişleri, özgeçmişler, ürün resimleri, referans mektupları, lisanslar, patentler, sözleşmeler, izinler ve yasal belgeler gibi şirket belgelerinden oluşur. Bu tür belgeler destekleyici belgelerdir ve güvenilirliği artırır.

Yalın Başlangıç (Lean Startup) Formatı- Geleneksel Format

Öte yandan, küçük bir işletmeniz varsa, Amerika’daki şirketiniz için iş planı yalın bir başlangıç (Lean Startup) formatında olabilir. En eski ve en iyi bilinen yalın başlangıç biçimlerinden biri İş Modeli Uygulamasıdır. (Business Model Canvas) 

İş Modeli Uygulamasının dokuz bileşeni şunlardır:

    Ana ortaklıklar

    Temel faaliyetler

    Temel kaynaklar

    Değer katkıları

    Müşteri ilişkileri

    Müşteri bölümlemesi

    Kanallar

    Maliyet yapısı

    Gelir akışları

Bu tür kısa format planlarda da tıpkı geleneksel formatlarda olduğu gibi önemli bilgiler ilgili başlıklar altında kısaca anlatılır.  

Amerika’daki Şirketiniz İçin İş Planı Yatırımcılara Ne Anlatır?

Amerika’daki şirketiniz için iş planı, kişisel bir CV ye benzer. Bir dizi beceri, deneyim, tutku ve hedefi içerir. İş planları işlerinizin referanslarını, kapasitelerini, hedeflerini açıklamalı ve güven verici olmalıdır. Başarılı iş planları taklit edebilirsiniz. Çünkü en iyi iş planın başarılı olan iş planıdır. Uzman desteği her zaman çok faydalıdır. Hukuk ve yatırım danışmanlığı konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip firmalar zamandan ve paradan tasarruf sağlarlar. ABD gibi yatırımcı dostu bir ülkede, birçok kamu ve özel sektör meslek birlikleri önemli katkılar sunmaktadırlar. Ancak sayıları pek çok olan bu eyalet ve federal düzeydeki meslek birliklerinden ya da kuruluşlardan haberdar olmak belirli bir birikim gerektirmektedir.  Uzman danışmanlık firmaları aracılığıyla bu tür meslek birliklerine daha kolay ulaşabilirsiniz. İş planları endüstri ve pazar ihtiyaçlarına göre uyarlanmalı ve fikri mülkiyet haklarını ihlal eden unsurlar içermemelidir. Güvenilir finansal veriler ve gerçekçi tahminler, yeni yatırımcılar için her zaman daha çekici olmaktadır.

Uzmanlık Desteğimiz Sizin İçin Neden Önemlidir?

Özetle, tıpkı kişisel bir özgeçmiş gibi, Amerika’daki şirketiniz için iş planınız da becerilerinizi, deneyimlerinizi, hedeflerinizi ve tahminlerinizi içerir. İşletmenizin yasal yapısına, finansal kapasitenize, işletmenizin büyüklüğüne ve vizyonunuza göre geleneksel bir iş planı veya yalın bir başlangıç formatında bir plan hazırlayabilirsiniz. Geleneksel iş planları dokuz bölümden oluşan bir kombinasyon kullanırlar: Yönetici özeti, şirket tanımı, pazar analizi, organizasyon ve yönetim, hizmet veya ürün grubu, pazarlama ve satış, finansman talebi, finansal tahminler, ekler bu plan formatının unsurlarıdır. Başlangıç aşamasındaki firmalar için yaygın olarak kullanılan bir format olan İş Modeli Uygulamasının dokuz bileşeni ise: ana ortaklıklar, temel etkinlikler, temel kaynaklar, değer önerisi, müşteri ilişkileri, müşteri bölümlemeleri, kanallar, maliyet yapısı, gelir akışlarıdır. İş planları endüstri ve pazar ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır.

ABD'de yeni bir işletme kurmak ve ticari faaliyetlerinizi sürdürmek için hazırlanmanız gereken çok sayıda belge bulunmaktadır. Amerika’daki şirketiniz için iş planı hazırlamak zaman alıcı ve ayrıntılı olabilir. İhtiyaç duyduğunuz her konuda uzman olamazsınız. Güvenebileceğiniz uzman bir danışmanlık firması size zaman ve para tasarrufu sağlayacaktır.

Deneyimli iş avukatları, pazarlama uzmanları, iş danışmanları ve blok zinciri profesyonellerinden oluşan Liberty Business, kurulum ve gelişim aşamasındaki bir işletmenin karşılaşabileceği tüm soruların veya ihtiyaçların cevaplarını sunmaktadır.

  • Paşlaş:

Son Yazılar