Marka Tescili-Patent ve Telif Hakkı Hizmetleri

Marka Tescili-Patent ve Telif Hakkı Hizmetleri

Küreselleşen ekonomi ve bilgi teknolojileriyle entegre olmuş hızlı lojistik gibi unsurlar fikri mülkiyet haklarının korunmasını gerektirir. Pazarın karmaşık yapısı ve endüstrinin ayrıntılı yasal düzenlemeleri nedeniyle, markaların tescili ve patent çıkarılması geçmişten çok daha fazla önem kazanmaktadır. Bu bağlamda ekibimiz fikri mülkiyet haklarını çözmede müşterilere profesyonel yardım sunmaktadır. Yardımcı olduğumuz hizmetler marka tescili, patent çıkarma, telif hakkı, ticari marka, ticari sırların korunması, lisanslama ve diğer ilgili konular gibi geniş bir çerçevededir. Tüm bu hizmetleri geniş ve bütüncül bir yaklaşımla ve üstelik uygun olan en düşük ücretle sunmaktayız. 

Profesyonel yardım sunan ekibimiz iş ortaklarımız ve müşterilerimizin ticari işlerini ve şirketlerinin temel sorunlarını iyileştirerek desteklemektedirler. Firma olarak ticari marka ve patent başvuru ile takibini, know-how lisanslama, ortak girişim projeleri, ortaklık anlaşmaları, üretim, alan ve mülkiyet danışmanlığı, tahkim ve arabuluculuk süreçlerini yönetiyoruz. Müşterilerimize marka ve mülkiyet sahipliği ile pazarlık dönemi için her türlü ticari işlemler ile tüm dokümantasyon ve hazırlıklar konusunda rehberlik ediyoruz.

Seçkin müşterilerimize aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan nitelikli bir hizmet yelpazesi sunuyoruz:

•    Fikri mülkiyet hakları ve temini
•    Marka tescili ve patent başvurusu
•    Patent hakları, başvuru takibi, devir ve garantiler
•    Telif hakkı ve ticari marka
•    Ticari sırlar ve ilgili vakalar 
•    Lisanslama
•    Orijinal logo, web sitesi, alan adı, web site, alan adı, yaratıcı ürünler ve özelleştirilmiş yazılım gibi ticari değerlerin korunması