Başarılı bir E-İş Modeli Kurmak Üzerine: İş Dünyasında Geleceğe Dair Perspektifler

Başarılı bir E-İş Modeli Kurmak Üzerine: İş Dünyasında Geleceğe Dair Perspektifler

Başarılı bir E-İş modeli kurmak için çok farklı faktörleri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Şu an dünyadaki mevcut ekonomik, sosyal alandaki değişimler özellikle toplum sağlığı açısından yaşanan ve coğrafya ayırt etmeksizin herkesi etkileyen problemler hem kullanıcıları hem iş insanlarını geleneksel pazarlama ve iş yapma alışkanlıklarından e-ticaret platformlarına yönlendiriyor. Son bir yılı aşkın süredir Covid-19 salgınının dramatik sonuçlarıyla yaşadığımız köklü değişim belki de Dünya Ekonomik Forumunun kavramsallaştırdığı şekliyle Büyük Sıfırlanma (Great Reset) olarak tabir edilmeyi hak ediyor. Mc Kinsey’in bir webinerinde bahsettiği gibi yaşadığımız kriz şirketlerin mevcut iş modellerinin yeniden tasarlamaları, sundukları ürün ve hizmetlerle operasyonlarını karantina, seyahat kısıtlamaları ve işyeri kapatmaları gibi geçici durumlara göre ayarlamaları yönünde tam bir itici güç haline geldi. Dolayısıyla, bu krizi doğru şekilde karşılamak isteyen şirketler ilk olarak müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik anlayışlarını tazelemek ve bu yeni önceliklere uygun olarak kurumsal değer yargıları üzerinde tekrar düşünerek işe başlamak durumundalar. Benzer şekilde, liderlik pozisyonundakiler de mevcut müktesebatlarının ötesinde yeni gelişme ve büyüme kaynaklarının nerelerde bulunabileceği üzerinde yeniden kafa yormalılar.

e-iş-modeli-e-businesss

E-İş Nedir?

En yalın haliyle E-İş (E-Business) ürün ve hizmetlerin alım, satım ve sipariş işlemlerinin internet vasıtası ile gerçekleştirilmesidir. Başarılı bir E-İş modeli kurma fikri farklı biçimlerde hayata geçirilebilir. İşletmeden- müşteriye (B2C), işletmeden- işletmeye (B2B), müşteriden-müşteriye (C2C) ve müşteriden-işletmeye olmak üzere temel olarak dört farklı E-İş modelinden bahsetmek mümkündür.

Tüm bu E-İş tiplerinin ortak özelliği internet, intranet, extranet ve web gibi bilgisayar ağı sistemlerini kullanmasıdır. E-İş Modeli siparişlerin hazırlanmasından, tamamlanmışına, depo yönetiminden, Müşteri İlişkileri Yönetimine, teslim, satın alma ve tedarik zinciri yönetiminden, outsourcing prosedürlerine kadar birçok iş sürecini içeren kümülatif bir işletme sistemidir.

E-İş Modeli ve Bileşenleri

Temel olarak üç önemli E-İş bileşeninden söz etmek mümkündür.

 1. E-Tedarik
 2. Satıcıları ve Alıcıları bir araya getiren online platformlar ve sizin online mağazalarınız
 3. Online Topluluklar

Kabaca, ürün veya hizmetleri online olarak satın alır ve online mağazanız vasıtası ile müşterilerinize satarsınız. Müşterileriniz nihai kullanıcılar/tüketiciler olabileceği gibi özel veya kamusal şirketler/kurumlar olabilir. Online mağazanız başarılı bir E-iş modeli kurma stratejisinin hayati bir parçasıdır.

E-ticaretin pastadan aldığı payın gittikçe arttığı bir ticari ekosistemde normal olarak birçok insan E-iş modeli kurma ve yürütme yönünde istekli olmakla beraber bu yönde alınan inisiyatiflerin çok azı başarıya ulaşabiliyor. Önceki blogumuzda açıkladığımız gibi her yıl milyonlarca yeni küçük işletme faaliyete geçiyor. Bu rakamlara nispetle çok ama çok az başarılı örneklerden söz etmek mümkün ama çok büyük kısmı hüsranla neticeleniyor. Bu başarısız girişimlerin sebebi olarak birçok şey söylenebilir ancak en belirgin olanlar yetersiz sermaye ve fonlar, kötü yer seçimi ve nihayet kötü yönetim olarak ortaya çıkıyor. 2000 yılından 2019’a kadar büyük işletmeler 5,6 milyon yeni iş yaratırken, bu rakam küçük işletmeler net olarak 10,5 milyon olarak gerçekleşmiştir.  1994-2018 arası on yıllık ayakta kalma süresi %33,6 olarak gerçekleşirken, 15 yıl baz alındığında oran %25,7’ye düşmektedir. Adeta bir cangılı andıran böyle bir ortamda sağlam bir şekilde bir E-iş modeli kurmak ve hayatta kalmak için bu alandaki iyi örneklerin derinlemesine incelenerek, doğru iş pratiklerinin firmanıza adapte edilmesi ve elbette bu alanda uzman, güvenilir kişi/kurumların rehberliği size çok önemli kısa yollar kazandıracak ve nihayet başarı şansınızı artıracaktır.

e-is-modeli-online-stores

Başarılı bir E-iş Modeli Kurmak ve Başarılı bir E-iş Mağazası için Atılması Gereken Adımlar

1-Satılacak mal ve hizmetlerin tespiti

Ciddi ve sürdürülebilir karlılık potansiyeli olan doğru ürün ve hizmetleri bulmalısınız. E-iş modeli kurma yolundaki ilk ve en önemli adım ne satacağınızın tespitidir. Temel olarak satabileceğiniz iki tip üründen söz edebiliriz. Metalaşmış ürünler ve Niş ürünler. Metalaşmış ürünler rekabetin en yüksek olduğu ürünlerdir. Kâr marjı görece düşüktür ve piyasada bir çok rakip bulunmaktadır. Niş ürünler satış hacmi açısından görece daha alt seviyelerdedir ancak rekabet de nisbi olarak daha düşük olup daha yüksek kar marjları ile satılabilecek ürünlerdir. Eğer girişimci olarak kendiniz ve diğer insanların gerçekten hoşuna gidecek bir ürün bulabilirseniz veya insanların hayatını güzelleştirip kolaylaştırabilecek çözümler geliştirebilirseniz piyasada başarılı olma şansınız çok yüksek olacaktır.

2-Piyasa araştırması

Bu adım piyasa uygulanabilirliği değerlendirmeleri, rekabet analizlerini, hedef pazar ve rakip araştırmalarını ve E-iş düzenlemelerini içermektedir

3-Bir iş planı geliştirilmesi

4-Ticaret unvanının seçilmesi

Bu adımda sadece bizatihi firma adı değil, web domain adları ve sosyal medya platformlarındaki kullanıcı adlarının da belirlenmesi gerekmektedir.

5-Ürün ve hizmet tedarik sürecinin yönetimi

6- Müşteri-Dostu bir web sitesinin dizayn edilmesi ve kurulması, online satış platformlarının faaliyete geçirilmesi

Bu aşamada önemli bir karar vermeniz gerekmektedir. Etsy, Amazon veya Shopify vb. gibi online satış platformlarından hangisini veya hangilerinde olacaksınız? Başarılı bir E-iş modeli için kullanıcı dostu bir web mağazası olmazsa olmazdır.

7- Online Satış Platformlarının ziyaretçi trafiğinin artırılması

Satış platformlarınıza organik trafiği nasıl artırabilirsiniz? Bunun dışında hangi dijital reklam araçlarını kullanacak hangi bütçelerle hareket ederek sitenize ziyaretçi çekebilirsiniz?

Satış ve web sitenize ziyaretçi çekmek ve mevcut trafiği artırmak için başlıca yolların bir kısmı:

 • Sosyal medya ve web reklam araçlarından faydalanın (Twitter, Facebook, İnstagram, Pinterest ve Google Ads gibi)
 • Zaman sınırlı indirim kampanyaları düzenleyin, Özel günler, tatiller vb. fırsatları muhakkak değerlendirin
 • İndirim kuponları ziyaretçi trafiğini artırmak için çok cazip ve basit enstrümanlardır.
 • Twitter, Facebook, İnstagram, Pinterest ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarını hem duyurularınız hem ürün kompozisyonunuzu tanıtmak hem de takipçi kitlenizi oluşturmak için aktif olarak kullanın.
 • Influencer ve bloggerlarla çalışın.
 • Yeni müşteriler kazanmak için PodCastler ve kısa videolar oluşturun.
 • Online mağazalarınızla ilişkilendirdiğiniz YouTube hesabınızda SEO mantığına göre hazırlanmış videolarınızla potansiyel müşterilerinizi web sitelerinize yönlendirin.
 • SEO ya da diğer deyişle Arama Motoru Optimizasyonu bir bakıma ücretsiz ve istikrarlı reklam demektir. Hem sitenizi hem site içeriklerinizi SEO taktikleri ile güçlendirin. Bu alanda sizi doğru yönlendirecek, gerçekçi stratejiler önerecek profesyonellerle çalışın.

8- Siparişlerin işleme alınması ve yerine getirilmesi

Uçtan uca, detaylı olarak planlanması ve hataların minimize edildiği, süreçlerin hepsinde geri bildirim ve takip mekanizmalarının eksiksiz yerleştirdiği bir zincir şeklinde tasarlanması gereken sistemlerdir.

9- Depolama ve kargo yönetimi

Sattığınız ürün veya verdiğiniz hizmetin niteliğine göre belirlenmiş sağlam bir envanter ve depolama sistemi kullanmalısınız. Ayrıca ürününüzü nihai kullanıcılara hasarsız ve zamanında ulaştıracak kargo prosedürleri kurmalı doğru partnerlerle ve minimum maliyetlerle çalışmalısınız.

10- İşinizin Ölçeklendirilmesi

Başarılı bir E-iş modeli kurmanın son adımı işin ölçeklendirilmesidir. Bununla kastedilen şey mevcut sistemde talep ve veri miktarının yükselmesi durumunda herhangi bir problem yaşamadan sistemin artan talep ve girdi mesabesinde büyütülebilmesi ve aksi durumda da yani talep ve veri miktarında bir düşme söz konusu olduğunda problemsiz bir şekildi küçültülebilmesidir. Böylece ticari inisiyatifin maliyetleri minimize ederek en yüksek karlılığa ulaşması mümkün olabilecektir.

e-iş-modeli-e-business-e-commerce

Özetle E-İş Modeli:

Mobil e-ticaretin 2021 yılında ABD’deki perakende satışların yarısından fazlasına ulaşacağı öngörülmektedir. Nitekim pandemi sürecinin bu son birkaç ayında Amerikalıların %31’i yemek siparişlerini online olarak gerçekleştirmişlerdir. Market alışverişlerinde online platformları tercih edenlerin %52’si salgın süreci bitse dahi bu alışkanlıklarını devam ettireceklerini ifade etmişlerdir. Tüm bu gelişmelerin iş yapma süreçlerini asimetrik bir hızla değiştirdiğini ve değiştirmeye devam edeceği yönündeki sinyaller artık çok güçlüdür. Bu süreçte kendileri için uygun bir E-iş modeli kurmak isteyen veya mevcut tedarik ve satış sistemlerini kökten değişen bu yeni duruma adapte etmek isteyen girişimciler bir yol haritası oluşturmak durumundadır. Bu yolda atılacak adımlar özetle;

 • Satılacak mal ve hizmetlerin tespiti
 • Pazar araştırması
 • Sağlam bir iş planı geliştirilmesi
 • Ticaret Unvanının Seçimi
 • Ürün ve hizmet tedarik sürecinin yönetimi
 • Müşteri-Dostu bir web sitesinin dizayn edilmesi ve kurulması, online satış platformlarının faaliyete geçirilmesi
 • Online Satış Platformlarının ziyaretçi trafiğinin artırılması
 • Siparişlerin etkin bir biçimde işlenmesi ve ifasının yönetimi
 • Depolama ve kargolama süreçlerinin yönetimi
 • İşletmenin Ölçek Ayarlamasının yapılması

Şeklinde sıralanabilir. Elbette alınacak gerçek bir uzman yardımı zaman ve paradan tasarruf etmek anlamına gelecektir.

Ekibimizle Birlikte Yanınızdayız

ABD’de iş kurmak ve işinizi büyüterek devam ettirmek için birçok doküman ve belgeye ve prosedür bilgisine ihtiyacınız olacaktır. Başarılı bir E-iş Modeli kurma yolculuğunda sizlere yardımcı olabiliriz. Elbette ihtiyaç duyduğunuz her konuda uzman olmanız gerekmiyor. İşinin ehli ve güvenilir bir danışmanlık firmasıyla çalışmanız, kafanızdaki iş fikrini hayata geçirirken, zor süreçleri kolaylaştıracak, kötü sürprizlere karşı tedbirlerinizi genişletecek ve finansal kaynaklarınızı heba etmeden güçlü bir iş modeli oluşturmanıza ciddi katkı sağlayacaktır.

Tecrübeli işletme avukatları, pazarlama uzmanları, işletme danışmanları ve profesyonel blockchain uzmanlarından oluşan Liberty Business ekibi tüm merak ettikleriniz ve ihtiyaçlarınız için yanınızdadır.

 • Paşlaş:

Son Yazılar